Pasuri şi trecători (P)

PĂLTINIŞ, pas de înălţime în Carpaţii Orientali, situat pe valea superioară a râului Negrişoara, între M-ţii Căliman şi M-ţii Bistriţei, la 1 327 m altitudine. Este străbătut de o şosea care asigură legătura dintre provinciile istorice Moldova şi Transilvania (SuceavaGura HumoruluiFrasin–Ostra–Broşteni–Pasul Păltiniş–Bilbor–TopliţaGheorgheniMiercurea-Ciuc), precum şi dintre diferite localităţi din Moldova (Vatra Dornei– Panaci–Pasul Păltiniş–Broşteni şi de aici cu ramificaţie spre municipiile Suceava şi spre Piatra-Neamţ).

PERITEASCA, pas în partea central-sudică a M-ţilor Perşani, pe valea râului Hămăradia, care asigură legăturile rutieră şi feroviară dintre Depresiunea Braşov şi Depresiunea Făgăraş.

POARTA DE FIER A TRANSILVANIEI, pas situat între M-ţii Poiana Ruscăi (la Nord) şi M-ţii Ţarcu (la Sud), la 700 m altitudine, care asigură legăturile rutieră şi feroviară dintre Depresiunea Haţeg şi culoarul depresionar Bistra, respectiv dintre provinciile istorice Banat şi centrul Transilvaniei. Pe aici trece limita dintre judeţul Hunedoara şi judeţul Caraş-Severin.

POARTA ORIENTALĂ A TRANSILVANIEI, pas de joasă altitudine (540 m), situat în partea de Sud Vest a României, pe cumpăna de ape dintre bazinul râului Timiş şi cel al râului Cerna, în culoarul Timiş–Cerna, în arealul comunei Domaşnea, judeţul Caraş-Severin. Străbătut de o şosea modernizată şi de calea ferată care asigură legăturile dintre Orşova şi Caransebeş. Cunoscut şi sub numele de pasul Domaşnea.

PREDEAL, trecătoare situată pe cumpăna de ape dintre văile râurilor Prahova (la S) şi Timiş (la N), la 1 040 m alt., care asigură legăturile rutieră (din 1850) şi feroviară (din 1879) între Transilvania şi Muntenia. De sub trecătoarea Predeal, de pe terit. oraşului Predeal, de la 1 020 m alt., izvorăşte râul Prahova.

PRISLOP, pas de înălţime în partea de N a Carpaţilor Orientali, între culmile de SE ale M-ţilor Maramureş şi cele de NE ale M-ţilor Rodna, pe cumpăna de ape dintre bazinele râurilor Bistriţa Aurie şi Vişeu, la 1 416 m alt. Asigură legătura rutieră (şosea modernizată) între Moldova şi Maramureş, respectiv între Depr. Dornelor (Vatra Dornei) şi Depr. Maramureş (Borşa).