Pasuri şi trecători (P)

PĂLTINIŞ, pas de înălţime în Carpaţii Orientali, pe valea superioară a râului Negrişoara, între M-ţii Căliman şi M-ţii Bistriţei, la 1 327 m alt. Este străbătut de o şosea care asigură legătura între Moldova şi Transilvania (SuceavaGura HumoruluiFrasin–Ostra–Broşteni–Pasul Păltiniş–Bilbor–TopliţaGheorgheniMiercurea-Ciuc), precum şi între diferite localit. din Moldova (Vatra Dornei– Panaci–Pasul Păltiniş–Broşteni şi de aici cu ramificaţie spre Suceava şi spre Piatra-Neamţ).

PERITEASCA, pas în partea central-sudică a M-ţilor Perşani, pe Valea Hămăradia, care asigură legăturile rutieră şi feroviară între Depr. Braşov şi Depr. Făgăraş.

POARTA DE FIER A TRANSILVANIEI, pas între M-ţii Poiana Ruscăi (la N) şi M-ţii Ţarcu (la S), la 700 m alt., care asigură legăturile rutieră şi feroviară între Depr. Haţeg şi culoarul depresionar Bistra, respectiv între Banat şi centrul Transilvaniei. Pe aici trece limita dintre jud. Hunedoara şi jud. Caraş-Severin.

POARTA ORIENTALĂ A TRANSILVANIEI, pas de joasă altitudine (540 m), situat în partea de SV a României, pe cumpăna de ape dintre bazinul râului Timiş şi cel al Cernei, în culoarul Timiş– Cerna, în arealul com. Domaşnea, jud. Caraş-Severin. Străbătut de o şosea modernizată şi de calea ferată ce asigură legăturile între Orşova şi Caransebeş. Cunoscut şi sub numele de pasul Domaşnea.

PREDEAL, trecătoare situată pe cumpăna de ape dintre văile râurilor Prahova (la S) şi Timiş (la N), la 1 040 m alt., care asigură legăturile rutieră (din 1850) şi feroviară (din 1879) între Transilvania şi Muntenia. De sub trecătoarea Predeal, de pe terit. oraşului Predeal, de la 1 020 m alt., izvorăşte râul Prahova.

PRISLOP, pas de înălţime în partea de N a Carpaţilor Orientali, între culmile de SE ale M-ţilor Maramureş şi cele de NE ale M-ţilor Rodna, pe cumpăna de ape dintre bazinele râurilor Bistriţa Aurie şi Vişeu, la 1 416 m alt. Asigură legătura rutieră (şosea modernizată) între Moldova şi Maramureş, respectiv între Depr. Dornelor (Vatra Dornei) şi Depr. Maramureş (Borşa).