Rezervaţii (R)

RARĂU, Rezervaţia naturală complexă ~ → Munţii Rarău.

ROŞCA-BUHAIOVA-HRECIŞCA, rezervaţie naturală de tip faunistic şi floristic, situată pe teritoriul comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, în partea de Nord a Deltei Dunării, între grindurile Letea şi Chilia. Rezervaţia naturală faunistică şi floristică Roşca-Buhaiova-Hrecişca, extinsă pe o suprafaţă de 96,3 km2, a fost declarată ca atare în anul 1961, iar la 6 martie 2000 a fost declarată arie protejată de interes naţional şi inclusă în cadrul Parcului Naţional Delta Dunării – parc inclus pe lista Patrimoniului cultural mondial UNESCO, ca Rezervaţie a biosferei. Această arie naturală este formată din bălţi, lacuri, canale, grinduri, lunci aluvionare, lunci inundabile, terenuri împădurite ş.a., în cadrul căreia cuibãreşte cea mai mare colonie de pelicani (Pelecanus onocrotalus) din Europa, alături de care se întâlnesc şi alte specii de păsări migratoare, printre care egreta mare (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), stârcul lopătar (Platalea leucordia), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul galben (Ardeola ralloides) ş.a. Mamiferele sunt reprezentate de câinele enot (Nictereules procyonoides), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa), nevăstuica (Mustela nivalis), vidra (Lutra lutra), nurca (Mustela lutreola) ş.a., iar flora include feriga-de-baltă (Thelypteris palustrus), piciorul-cocoşului (Ranunculus repens), nufărul alb (Nymphaea alba), nufărul galben (Nimphaea lutea), papura (Tipha latifolia), stuful (Phragmites australis) ş.a.