Schitul Pahomie

Situat pe teritoriul administrativ al oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, la 30 km Nord Vest de municipiul Râmnicu Vâlcea şi la 13 km Nord Vest de localitatea componentă a acestuia, Cheia, schitul Pahomie adăposteşte doi călugări care duc o viaţă de obşte sub stăreţia protosinghelului Ieronim Tamaş. Iniţial, biserica din lemn a schitului Pahomie, cu hramul “Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, a fost construitã în anii 1519-1520 din iniţiativa şi pe cheltuiala monahului Pahomie şi a cãpitanului de oaste Sava care a devenit ulterior haiduc. Conform unei pisanii, monahul Pahomie nu este altul decât marele ban Barbu Craiovescu. Biserica schitului a fost reparatã în 1684 de spãtarul Constantin Brâncoveanu – viitorul domn al Ţãrii Româneşti (1688-1714). Prin anul 1824, biserica schitului Pahomie se afla într-o stare avansatã de degradare, astfel încât în anul 1880 schitul a fost pãrãsit de cãlugãri, dupã care, la scurtã vreme biserica s-a prãbuşit, iar chiliile s-au ruinat. Abia în anii 1952-1956 a fost construitã o nouã bisericã, din zid, dupã forma celei originare, prin grija lui Iustinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din acea vreme. Picturile murale interioare au fost executate în 1956 de Stan Hermeanu şi refãcute în 1997, din cauza degradãrii lor, de ierodiaconul Popa Nicolae din Perişani. Dupã reconstrucţie, biserica a fost sfinţitã la 30 septembrie 1956. Biserica a fost construitã la baza unei stânci uriaşe a masivului muntos Buila, în apropierea unei cascade, stâncã pe care se distingea chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Lângã cascadã, pe un postament de beton, a fost ridicatã o cruce mare din metal care înfãţişeazã în mãrime naturalã rãstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica schitului Pahomie nu are turle, ci doar altar, naos şi un pridvor deschis susţinut de 6 stâlpi de zid. Biserica mai are douã ferestre mici în naos şi o fereastrã la altar. Chiliile, bucãtãria, trapeza (sala de mese) şi stãreţia se aflã toate într-o clãdire etajatã amplasatã în apropierea vesticã a bisericii.