Peninsule (I)

ISTRIA, promontoriu (peninsulă) în SE României (de fapt un grind), între lacul Sinoie la E şi limanele Istria şi Nuntaşi la V, pe care se află ruinele anticului oraş Histria.