Peninsule (I)

ISTRIA, promontoriu (peninsulă) în oartea de Sud Est a României (de fapt un grind), între lacul Sinoie la Est şi limanele fluviale Istria şi Nuntaşi la Vest, pe care se află ruinele oraşului antic Histria.