Râuri (E)

ELAN, râu, afluent pe partea dreaptă a râului Prut pe teritoriul comunei Cavadineşti, judeţul Galaţi; lungimea: 68 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 608 km2. Izvorăşte din Dealul Lohanu, de la 280 m altitudine, de pe teritoriul comunei Creţeşti, judeţul Vaslui, mărgineşte la Est Dealurile Fălciului şi străbate Depresiunea Elan. Are un bazin asimetric, dezvoltat exclusiv pe dreapta (toţi afluenţii îi primeşte de pe partea dreaptă), iar versantul stâng al văii are aspectul unei cueste înalte. Afluenţi principali: Oţeleni, Bărboşi, Vutcani, Urdeşti, Epureni.

ERIU, numele cu care mai este cunoscut râul Ier.