Mănăstirea Jercălăi

Situată în localitatea componentă Jercălăi a oraşului Urlaţi, judeţul Prahova, într-o zonă cu dealuri împădurite, pe partea stângă a râului Cricovu Sărat, mănăstirea Jercălăi adăposteşte o obşte de călugări, fiind înfiinţată în anul 1954 pe locul unui vechi schit, care data din secolul 14, numit „Sfânta Maria”-Cricov. Biserica fostului schit, cu hramul “Sfânta Maria”, a fost construită din lemn de stejar, în anul 1731, de o echipă de meşteri populari din satul Luieriu (azi sat în comuna Suseni, judeţul Mureş), demontată în anul 1928, dăruită familiei regale a României şi reasamblată lângă castelul Bran din comuna Bran, judeţul Braşov, la insistenţa Reginei Maria, pentru a fi folosită ca paraclis regal. După abolirea monarhiei din România, la 30 decembrie 1947, biserica din lemn nu a mai fost folosită, degradându-se treptat, fapt pentru care, Iustinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1948-1977, a dispus, în primăvara anului 1956, transferarea bisericii din lemn de la castelul Bran la schitul Cricov din Jercălăi, judeţul Prahova, şi reasamblarea ei pe vatra unei vechi biserici care se ruinase, fiind resfinţită la 8 noiembrie 1956. La acea dată, alături de vechiul hram (“Sfânta Maria”) i s-a atribuit bisericii un al doilea hram – “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Pictată iniţial în tempera de un autor necunoscut, biserica din lemn a fost repictată în anul 1838 de către pictorul german Johann Adam Heinrich Vollrath/Veleanu (n. 1788 – m. 1870), stabilit în Țara Românească, şi restaurate ulterior de către fiul acestuia, pictorul Conrad Vollrath/Veleanu (n. 1884 – m. 1979). Pridvorul bisericii cu dublu hram – “Sfânta Maria” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” este deschis, sprijinit pe stâlpi din lemn, şi prin înfăţişarea lui aminteşte de prispele caselor ţărăneşti. Turnul care domină biserica este de formă pătrată, zvelt, şi folosit ca clopotniţă. După cutremul din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, care a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter şi a durat 90 de secunde şi după cutremurele din 30 august 1986 (7,1 grade pe scara Richter) şi 30 mai 1990 (7,0 grade pe scara Richter), biserica din lemn a fost supusă unor ample lucrări de consolidare şi reparare, precum şi unor intervenţii de reabilitare şi de conservare a elementelor arhitecturale vechi şi ale picturilor interioare, executate în anii 2018-2021. Biserica din lemn, azi declarată monument istoric şi monument UNESCO, păstrează o Icoană cu chipul Maicii Domnului, adusă de la Sfântul Mormant din Ierusalim, considerată de credincioşii ortodocşi ca făcătoare de minuni, precum şi fragmente din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, din moaştele Pruncilor ucişi de Irod în Bethleem şi din cele ale Sfântului Mucenic Teopemt. În incinta mănăstirii Jercălăi, alături de biserica din lemn, a fost construită o biserica de zid, cu triplu hram – ”Naşterea Maicii Domnului”, “Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” şi “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, începând din anul 2006 şi finalizată în anul 2017, o dată cu terminarea picturilor murale interioare. În aceeaşi perioadă au fost construite şi o parte din clădirile anexe (chilii, bucătăria, trapeza/sala de mese ş.a.).