Vârfuri (A)

Versiunea în limba engleză (English version)

ARAMEI, Vârful Aramei, vârf în masivul deluros Rez (Subcarpaţii Transilvaniei), constituind altitudinea maximă a acestuia (933 m).

ARDELEA, vârf în M-ţii Tarcău cu altitudinea de 1 589 m.

ARCANU, vârf în M-ţii Vâlcan cu altitudinea de 1 815 m.

ARPAŞU MARE, vârf în M-ţii Făgăraş, alcãtuit din şisturi cristaline. Altitudinea: 2 468 m. De sub acest vârf izvorãşte râul Arpaş. Greu accesibil pe poteci turistice.

ARPAŞU MIC, vârf în M-ţii Făgăraş, în apropiere de Arpaşu Mare, alcãtuit din şisturi cristaline. Altitudinea: 2 459 m. De sub el izvorãşte pârâul Buda, considerat izvorul principal al sistemului hidrografic Argeş.

Peaks (A)

ARAMEI, Vârful Aramei (The Copper Peak), highest peak in the Rez massif (Transylvanian Subcarpathians) (933 m).

ARCANU, peak in the Vâlcan Mountains with an altitude of 1 815 m.

ARPAŞU MARE, peak in the Făgăraş Mountains, made up of crystalline schists. Altitude: 2 468 m. The river Arpaş has its source below this peak. High level of difficulty trails.

ARPAŞU MIC, peak in the Făgăraş Mountains, near Arpaşu Mare, made up of crystalline schists. Altitude: 2,459 m. Buda brook, considered the main source of the Argeş hydrographic system, springs from below it.

Back to Romanian version