Vârfuri (A)

ARPAŞU MARE, vârf în M-ţii Făgăraş, alcãtuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 468 m. De sub acest vf. izv. râul Arpaş. Greu accesibil pe poteci turistice.

ARPAŞU MIC, vârf în M-ţii Făgăraş, în apropiere de Arpaşu Mare, alcãtuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 459 m. De sub el izvorãşte pârâul Buda, considerat izvorul principal al sistemului hidrografic Argeş.