Pasuri (T)

TABLA BUŢII, pas în Carpaţii de Curbură, între masivele Ciucaş (la Vest) şi Siriu (la Est), în zona de izv. a râului Buzoel, la 1 075 m alt., dominat de vf. Zăganu (la Vest) şi vf. Siriu (la Est). În secolele trecute, pe aici se efectua un intens trafic cu cereale şi vinuri spre Braşov (fost punct de vamă). În prezent este puţin circulat.

TIHUŢA, pas de înălţime în partea de Nord a Carpaţilor Orientali, în zona de Sud Est a M-ţilor Bârgău, pe cumpăna de ape dintre văile râurilor Bârgău şi Dorna, la 1 201 m alt. Este străbătut de o şosea modernizată care asigură legătura între municipiul Bistriţa şi municipiul Vatra Dornei, respectiv între Transilvania şi Moldova. Aici se află complexul turistic „Dracula”. Pasul Tihuţa mai este cunoscut şi sub denumirea de Pasul Bârgău.

Hotel "Castel Dracula" - Pasul Tihuța (jud. Bistrița-Năsăud)
Hotel “Castel Dracula” – Pasul Tihuța (Credit: Cristian Zamrii)

TUŞNAD, pas de joasă alt. (650 m), situat în zona defileului omonim de pe cursul superior al Oltului, străbătut de o şosea modernizată şi de o linie de c.f. care asigură legăturile feroviare şi rutiere între Depr. Braşov şi Depr. Ciuc-Giurgeu.