Mănăstirea Hadâmbu

Mănăstirea Hadâmbu (de călugări), cu biserica având hramul „Naşterea Maicii Domnului”, ctitorie din 1659 a postelnicului grec Iani Hadâmbu, se află în satul Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa, judeţul Iaşi. Biserica este înconjurată de un zid de incintă de formă rectangulară, întărit cu turnuri de apărare, circulare, la colţuri şi un turn de poartă în partea centrală. Biserica nu are turlă, a fost construită din piatră brută şi are pereţii exteriori cu chenare gotice. După aplicarea Legii secularizării averilor mănăstireşti intrată în vigoare la 17/29 decembrie 1863, monahii au părăsit mănăstirea, complexul monastic fiind afectat, ulterior, de o degradare accentuată până în 1937, când s-au executat reparaţii şi s-a reluat viaţa monahală. La 28 octombrie 1959, mănăstirea Hadâmbu a fost din nou desfiinţată de autorităţile comuniste, iar călugării alungaţi. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1990, dată după care a fost repictată vechea biserică (1991) şi a fost construită o nouă biserică, lângă cea veche, de mari dimensiuni, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, pictată în frescă de Vasile Buzuloiu din Bucureşti, ajutat de ucenicul său Vasile Gheorghiţă. În cadrul ansamblului monahal a mai fost construită şi clădirea arhondaricului, după planul arhitectului Bogdan Negoiţă, care are aspectul unui palat palatinal care poate găzdui circa 500 de pelerini. La 22 ianuarie 2003 un violent incendiu a mistuit 28 de chilii, din care a scăpat nevătămată o icoană a Macii Domnului, considerată de credincioşi făcătoare de minuni, pictată în 1938 de preotul Octavian Zmău şi ferecată în argint de meşterul Ion Contfas din oraşul Târgu-Neamţ. În ziua de Bobotează a anului 1992, ochiul drept al Maicii Domnului din această icoană a lăcrimat pentru prima dată, iar în 1993, în ajunul Sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, din umărul drept al Maicii Domnului din aceeaşi icoană au curs trei picături de mir. Ulterior au mai curs picături de mir la 22 februarie 1995, 20 august 1995 şi în vara anului 1998.

Mănăstirea Hadâmbu (satul Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa, jud. Iaşi)
Mănăstirea Hadâmbu din satul Schitu Hadâmbului, comuna Mironeasa, judetul Iaşi – 4 august 2012 (Credit: Shutterstock)