Vârfuri (N)

NEAMŢU, vârf în M-ţii Baiului (Carpaţii Orientali), constituind alt max. a acestora (1 926 m).

NEDEIA, vârf în M-ţii Căpăţânii, alcătuit din şisturi cristaline, constituind alt. max. a acestora (2 130 m).

NEGOIU, vârf în partea de Vest a M-ţilor Făgăraş, situat pe creasta principală, între obârşiile râurilor Topolog (la Vest) şi Capra (la Est). Alt.: 2 535 m (al doilea vârf ca altitudine din Carpaţii româneşti, după vf. Moldoveanu, 2 544 m). Constituit din şisturi cristaline. Creasta Negoiului, la poalele căreia se află mai multe circuri glaciare (între care se remarcă circul şi lacul glaciar Călţun), cuprinde şi alte vârfuri în afara celui principal (Lespezi sau Călţun, 2 522 m, Negoiu Mic, 2 489 m ş.a.), precum şi o serie de turnuri, stânci ascuţite, forme crio-nivale de mare pitoresc (Strunga Doamnei, Strunga Dracului, Portiţa Negoiului) etc. Nod hidrografic (de sub el izvorăsc Porumbacu, Râu Mare, Laiţa, Cârţişoara). Pe versantul de Nord-Nord Vest, la obârşia văii Porumbacu, se află cabana Negoiu, la 1 546 m alt., de unde pornesc mai multe poteci marcate către vârful principal. Cabana Negoiu a fost construită în 1890 şi inaugurată la 20 oct. 1890, pe locul uneia din anul 1881, extinsă în 1907 şi în 1914-1915 şi renovată în anii 1957-1962.