Vârfuri (N)

NEAMŢU, vârf în M-ţii Baiului (Carpaţii Orientali), constituind altitudinea maximă a acestora (1 926 m).

NEDEIA, vârf în M-ţii Căpăţânii, alcătuit din şisturi cristaline, constituind altitudinea maximă a acestora (2 130 m).

NEGOIU, vârf în partea de Vest a M-ţilor Făgăraş, situat pe creasta principală, între obârşiile râurilor Topolog (la Vest) şi Capra (la Est). Alitudinea: 2 535 m (al doilea vârf ca altitudine din Carpaţii româneşti, după vârful Moldoveanu, 2 544 m). Constituit din şisturi cristaline. Creasta Negoiului, la poalele căreia se află mai multe circuri glaciare (între care se remarcă circul şi lacul glaciar Călţun), cuprinde şi alte vârfuri în afara celui principal (Lespezi sau Călţun, 2 522 m, Negoiu Mic, 2 489 m ş.a.), precum şi o serie de turnuri, stânci ascuţite, forme crio-nivale de mare pitoresc (Strunga Doamnei, Strunga Dracului, Portiţa Negoiului) etc. Nod hidrografic (de sub el izvorăsc pâraiele Porumbacu, Râu Mare, Laiţa, Cârţişoara). Pe versantul de Nord-Nord Vest, la obârşia văii râului Porumbacu, se află cabana Negoiu, la 1 546 m altitudine, de unde pornesc mai multe poteci marcate către vârful principal. Cabana Negoiu a fost construită în 1890 şi inaugurată la 20 octombrie 1890, pe locul uneia din anul 1881, extinsă în 1907 şi în anii 1914-1915 şi renovată în anii 1957-1962.

Vârful Negoiu (M-ţii Făgăraş)
Vârful Negoiu din M-ţii Făgăraş, cu altitudinea de 2 535 m (11 august 2019) (Photo by Sergiu Gabriel on Unsplash)

NEGOIU MIC, vârf în M-ţii Făgăraş (2 489 m).

NEMIRA MARE, vârf în M-ţii cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestora (1 649 m).

NEMIRA ŢIGANCA, vârf în M-ţii Nemira (1 626 m).