Vârfuri (N)

NEAMŢU, vârf în M-ţii Baiului (Carpaţii Orientali), constituind alt max. a acestora (1 926 m).

NEDEIA, vârf în M-ţii Căpăţânii, alcătuit din şisturi cristaline, constituind alt. max. a acestora (2 130 m).

NEGOIU, vârf în partea de V a M-ţilor Făgăraş, situat pe creasta pr., între obârşiile râurilor Topolog (la V) şi Capra (la E). Alt.: 2 535 m (al doilea vârf ca alt. din Carpaţii româneşti, după vf. Moldoveanu, 2 544 m). Constituit din şisturi cristaline. Creasta Negoiului, la poalele căreia se află mai multe circuri glaciare (între care se remarcă circul şi lacul glaciar Călţun), cuprinde şi alte vârfuri în afara celui principal (Lespezi sau Călţun, 2 522 m, Negoiu Mic, 2 489 m ş.a.), precum şi o serie de turnuri, stânci ascuţite, forme crio-nivale de mare pitoresc (Strunga Doamnei, Strunga Dracului, Portiţa Negoiului) etc. Nod hidrografic (de sub el izv. Porumbacu, Râu Mare, Laiţa, Cârţişoara). Pe versantul de N-NV, la obârşia văii Porumbacu, se află cabana Negoiu, la 1 546 m alt., de unde pornesc mai multe poteci marcate către vârful pr.