Mănăstirea Pissiota

Situată în satul Poienarii Burchii din comuna cu acelaşi nume, judeţul Prahova, la 40 km Nord de Bucureşti, capitala României, şi la 20 km Sud de municipiul Ploieşti, mănăstirea Pissiota a fost iniţial schit de călugări, iar în 1948 a fost transformat în mănăstire de maici. Biserica mănăstirii, cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” a fost construită în anii 1928-1929 din iniţiativa şi pe cheltuiala familiei de macedoneni Nicolae şi Zoe Pissiota, pe moşia generalului Gheorghe Angelescu, după planurile arhitectului Ioan Giurgea. Biserica este o sinteză reuşită între între Renaşterea italiană şi stilul bizantin clasic şi păstrează picturi murale interioare originare, executate de pictorul Costin Petrescu, cel care a pictat Atheneul Român din Bucureşti şi catedrala ortodoxă “Sfânta Treime” din municipiul Alba Iulia. Catapeteasma bisericii este lucrată în lemn de trandafir şi de cireş de meşteri din Grecia, iar pardoseala este din marmură de Carrara. Biserica are două turle, una octogonală, de dimensiuni mari, dar scundă, luminată de patru ferestre, plasată pe naos, iar cealaltă pe pronaos, de formă pătrată, cu patru orologii pe fiecare perete, având şi rol de clopotniţă. Biserica are un pridvor mai mare (închis şi pictat), care precede pronaosul, şi un pridvor mai mic, la faţadă, în continuarea celuilalt, construit din cărămidă şi luminat de ferestre mari, cu arcade largi la partea superioară. Ansamblul monahal a fost restaurat în anii 1953-1957, iar în anul 1962 a fost desfiinţat abuziv de autorităţile comuniste (perioadă după care una dintre chiliile construită în anii 1953-1957 a funcţionat ca dispensar). Mănăstirea Pissiota a fost reactivată abia în 1993 după prăbuşirea regimului comunist la 22 decembrie 1989. În bisericã există Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, considerată de credincioşi ca fiind făcătoare de minuni, pictată de Gheorghe Eftimiu, precum şi fragmente din moaştele ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În cadrul mănăstirii funcţionează ateliere de confecţionat covoare manuale şi veşminte preoţeşti.

Biserica mănăstirii Pissiota cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” (jud. Prahova)
Biserica mănăstirii Pissiota cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”, judeţul Prahova (Credit: Shutterstock)