Podişuri (F)

FĂLTICENI, Podişul ~, subunitate a Podişului Sucevei, situată în partea de Sud a acestuia, între Podişul Dragomirnei (la Nord) şi văile râurilor Siret (la Est) şi Moldova (la Vest), drenată de râurile Şomuzu Mare, Şomuzu Mic ş.a. Se prezintă sub forma unor platouri structurale mărginite de cueste, afectate de procese de alunecare şi ravenare. Podişul Fălticeni este alcătuit predominant din argile cu intercalaţii nisipoase, gresii calcaroase şi calcare oolitice ş.a. Altitudinea maximă: 528 m (Dealul Teişoara).