Vârfuri (H)

HÃŞMAŞU MARE, vârf în masivul Hãşmaş, constituind alt. max. a acestuia (1 792 m).