Vârfuri (H)

HÃŞMAŞU MARE, vârf în masivul Hãşmaş, alcatuit din calacre jurasice şi cretacice, constituind alt. max. a acestuia (1 793 m).