Vârfuri (H)

HARGHITA, vârf în masivul cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximã a acestuia (1 800 m).

HÃŞMAŞU MARE, vârf în masivul Hãşmaş, alcatuit din calacre jurasice şi cretacice, constituind altitudinea maximã a acestuia (1 793 m).

HIGHIŞ, vârf în M-ţii Zarand, Carpaţii Occidentali (799 m).

HOLMU, vârf în M-ţii Tarcău, care domină culmea Goşmanu – Geamăna cu altitudinea de 1 351 m.

HUSULUI, Vârful ~ , vârf în M-ţii Zarand (Carpaţii Occidentali) cu altitudinea de 804 m.