Culoare depresionare (O)

Culoarul Orăştiei, culoar depresionar de origine tectonică, pe valea mijlocie a râului Mureş (parte componentă a Culoarului Mureş), cuprins între prelungirile M-ţilor Metaliferi (la Nord) şi cele ale M-ţilor Şureanu (la Sud) şi, aproximativ, între localitatile Vinţu de Jos (la Nord Est) şi Turdaş (la Sud Vest). Are o formă alungită, pe direcţie Nord Est-Sud Vest, cu nu meroase „golfuleţe” depresionare care pătrund în zona montană, cu relief predominant deluros în partea sudică şi de terase şi lunci în cea nordică.