Lacuri (Ş)

ŞCHIAUCA, numele sub care mai este cunoscut lacul (limanul fluviatil) Perieţi, judeţul Ialomiţa.

ŞTEVIA, lac glaciar în M-ţii Retezat, la 2 060 m altitudine. Suprafaţa: 0,77 ha; adâncimea maximă: 3 m.

ŞTIOL, Tăul ~ , lac glaciar în M-ţii Rodna, situat la 1 850 m altitudine, la poalele de Nord-Nord Est ale vârfului Gărgălău (2 158 m altitudine). Accesibil din zona Complexului turistic Borşa din oraşul Borşa, judeţul Maramureş, mai întâi cu telescaunul (1 920 m lungime şi o diferenţă de nivel de 500 m) până la vârful Runcu Ştiolului (1 611 m altitudine) şi de aici pe potecă, prin şaua Gărgălău, până la Tăul Ştiol.

Lacul (Tăul) Ştiol (M-ţii Rodna)
Lacul (Tăul) Ştiol din M-ţii Rodna (25 iulie 2021) (Photo by iuliu illes on Unsplash)

ŞUREANU, lac glaciar situat în M-ţii Şureanu, la 1 750 m altitudine, cantonat într-o depresiune de eroziune glaciară (circ glaciar), barată de o morenă frontală. Suprafaţa: un ha; adâncimea maximă: 7,3 m. În jurul lacului, pe o suprafaţă de circa 20 ha, se dezvoltă buruienişuri de munte (Admostyles alliaria), numeroase exemplare de molid (Picea abies), zâmbru (Pinus cembra) şi jnepeni (Pinus mugo), precum şi o orchidee rară (Leucorchis albida L.), prezentă în special în turbăria din partea de Vest a lacului. În apele lacului Şureanu au fost identificate circa 300 de specii de diatomee, multe dintre ele endemisme locale. Lacul, cunoscut şi sub numele de Iezerul Şureanu, şi zona care îl înconjură au fost declarate rezervaţie ştiinţifică, ocrotită de lege.