Pasuri (C)

COZIA, pas de joasã altitudine (300 m altitudine) şi defileu situate pe cursul mijlociu al râului Olt, între confluenţa acestuia cu Lotru şi oraşul Cãlimãneşti; lungimea defileului: 14 km. În lungul defileului se desfãşoarã o şosea modernizatã (pe dreapta râului Olt) şi o linie de cale feratã (pe stânga râului Olt) care asigurã legãtura dintre municipiile Sibiu (Transilvania) şi Râmnicu Vâlcea (Oltenia). Pe malul drept al râului Olt, la un km Nord de mănãstirea Cozia, în punctul numit „Cozia Veche”, sãpãturile arheologice au scos la ivealã (în anul 1966) o aşezare geto-dacicã cu douã niveluri de locuire, datând din secolele 4 î.Hr. – 1 d.Hr.).