Munţi (D)

DODU, vechea denumire (până în anul 1541) a masivului Rarău.

DOGNECEA, Munţii Dognecei, masiv muntos în partea de Nord Vest a M-ţilor Banatului, între văile râurilor Pogăniş, la Nord, şi Caraş, la Sud. Altitudinea maximă: 617 m (vârful Culmea Mare). Alcătuit din formaţiuni de fliş grezos, argilo-bituminoase, şisturi sericito-cloritoase etc. Acoperit cu păduri de gorun în amestec cu carpen. Zăcăminte de minereu de fier, minereuri complexe ş.a.

DOMOGLED, culme muntoasă în M-ţii Mehedinţi, predominant calcaroasă, cu abrupturi şi ţancuri care domină valea râului Cerna la Băile Herculane. Altitudinea maximă: 1 105 m. Acoperită cu vegetaţie de stâncărie, reprezentată prin arborete de pin negru de Banat, de alun turcesc, tufărişuri de liliac, cât şi de păduri de stejar pufos, cer şi gorun. Rezervaţie complexă în cadrul Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei.