Peşteri (B)

BALÁZS ORBÁN, Peştera ~ → Peştera Mereşti, Capitolul Peşteri litera M.

BOLII, Peştera ~ → Peştera Bolii, Capitolul Peşteri litera P.

BONCHII, Peştera ~ Peştera Bonchii, Capitolul Peşteri litera P.

BUHUI, peşterã în partea de Sud Vest a României, situatã în M-ţii Anina, pe versantul stâng al vãii pârâului Buhui, la 600 m altitudine, la Est de oraşul Anina. Lungimea galeriilor: 3 217 m. Peşterã activã (cursul de apã al pârâului Buhui strãbate galeria principalã pe circa 2 100 m), uşor descendentã, foarte meandratã, dezvoltatã în mare parte pe diaclaze (fisuri în rocile de calcar), având aspectul unui tunel de presiune. Se prezintã ca o galerie de dimensiuni variabile, cu mici ramificaţii colaterale, cu câteva sãli mari pe parcurs, mai multe lacuri şi cascade. Numeroase formaţiuni concreţionare, stalagmite, stalactite, draperii, stâlpi şi lame ascuţite de calcar. Temperatura aerului din interior este constantã, de 9,5°C, iar umezeala de 98–100%. Faunã bogatã (lilieci, insecte, melci, crustacee). Urme scheletice de Ursus spelaeus şi de Capra ibex.

BULBA, peşteră în partea de Sud Vest a României, situatã pe dreapta văii râului Bulba, la 325 m altitudine, la circa 4 km Sud Vest de oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi. Lungimea galeriilor: 4 860 m. Descrisã sumar în 1913 (exploratã în 1963, 1967, 1974). Peşterã mixtã, formatã dintr-o reţea de galerii dispuse pe trei niveluri (activ, subfosil, fosil), întrerupte de mai multe sãli. Galeria activã, strãbãtutã de un pârâu, prezintã mai multe sifoane, terase, niveluri de eroziune evidenţiate pe pereţi, scurgeri parietale. Etajele fosil şi subfosil, pãrãsite de apã, conţin stalactite şi stalagmite, agregate calcitice, draperii, toate datorate apelor de infiltraţie. Temperatura aerului este constantã, de 12,5°C. Faunã bogatã (insecte, fluturi etc.). Greu accesibilã.