Insule (C)

CALINOVĂŢ, insulă fluvială în partea de Sud Vest a României, situată în albia fluviului Dunărea, la circa 6 km Sud Est de satul Baziaş, comuna Socol, judeţul Caraş-Severin, fiind prima insulă românească de pe cursul fluviului Dunărea de la intrarea acestuia pe teritoriul României. Insula, privită de sus, are aspectul unei broaşte ţestoase cu capul îndreptat spre Est. Suprafaţa: 12 ha. Întreaga suprafaţă a insulei, împreună cu zona acvatică limitrofă acesteia, până la o adancime de 2 m, are o suprafaţă totală de 24 ha, şi sunt încadrate într-o rezervaţie naturală, înfiinţată în anul 2004, declarată arie de protecţie avifaunistică la 30 noiembrie 2004, şi inclusă în Parcul Naţional Porţile de Fier. Vegetaţia de pe această insulă este reprezentată prin pâlcuri de plop alb (Populus alba), de răchită albă (Salix alba), răchită roşie (Salix purpurea), prin tufişuri de trestie (Phragmites australis) şi de păpuriş (Thypha latifolia), apoi prin feriga plutitoare sau muşchiul plutitor, numită popular peştişoară (Salvinia natans), stânjenelul de baltă (Iris pseudacorus), crinul de baltă (Butomus umbellatus), trifoiul de stâncă (Marsilea quadrifolia) ş.a. Fauna de pe această insulă include diferite specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare, printre care se numără egreta mică (Egretta garzetta), egreta albă (Egretta alba), lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), barza neagră (Ciconia nigra), cufundarul mic (Gavia stellata), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), şorecarul mare (Buteo rufinus), vulturul pescar (Pandion haliaetus) ş.a.

CEAPLACE, insulă lacustră în partea de Sud Est a României, situată în zona de Nord Est a lacului Sinoie (lac component al complexului lacustru Razim), la Est de Grindul Lupilor, în arealul satului Sinoie din comuna Mihai Viteazul, judeţul Constanţa. Insula are forma unui atol, cu o suprafaţă de 0,6 ha şi o lungime de 4,5 km, străpuns în partea centrală de un golf adânc. În anul 2010, insula Ceaplace, împreună cu luciul de apă din jurul ei, a fost declarată rezervaţie naturală ştiinţifică, avifaunistică, extinsă pe o suprafaţă totală de 117 ha, inclusă în perimetrul Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. Pe această insulă cuibăreşte una dintre cele mai mari colonii de pelican creţ (Pelecanus crispus) din Europa, cu peste 100 de exemplare, ocrotit de lege, alături de care mai există şi mari colonii de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) şi numeroase şi variate specii de păsări acvatice.

CIOBANU sau OSTROVU MOCANU, insulă fluvială în partea de Sud a României, situată în albia fluviului Dunărea, în arealul municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, la graniţa cu Bulgaria, vizavi de oraşul Ruse (Bulgaria). Lungimea: 5 km; lăţimea: 1,2 km. Această insulă este traversată de un pod metalic, rutier, feroviar (deasupra celui rutier) şi pietonal, numit “Podul Prieteniei”, lung de 2 223,52 m, construit peste Dunãre şi peste Insula Ciobanu, dupã proiectul arhitecţilor sovietici V. Andreev şi Nikolai Nikolaevici Rudomazin, în anii 1952-1954 (inaugurat la 20 iunie 1954). Podul are în zona centrală o deschidere de 86 m, care se ridică pentru trecerea navelor fluviale de mare capacitate. În anii 2015-2016, podul a fost supus unor lucrări de reamenajare şi reabilitare. Insula este declarată rezervaţie naturală, avifaunistică şi arie protejată pe care, numeroase specii de păsări acvatice, migratoare, de pasaj sau sedentare, găsesc condiţii optime de hrană şi de cuibărit, printre care se întâlnesc raţa sălbatică (Anas platyrhynchus), lişiţa (Fulica atra), eretele (Cyrcus pyargus), barza de iarnă (Cygnus cygnus), barza albă (Ciconia ciconia), şorecarul mare (Buteo rufinus) ş.a. Vegetaţia este reprezentată prin salcia albă (Salix alba), salcia roşie (Salix purpurea), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra) ş.a.