Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” – Cămărăşeasca

Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” – Cămărăşeasca, cu biserica având dublu hram – „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” şi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, se află în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, şi este ctitoria din anul 1780 a polcovnicului Mihai Colţescu, cu picturi murale interioare din 1831, executate de zugravii Matei şi Gheorghe, între care se remarcă tabloul votiv din pronaos, cu chipurile lui Mihai (Mihalache) Colţescu şi al soţiei sale, Luxa. Biserica are un pridvor deschis, sprijinit pe 6 stâlpi cilindrici, din piatră, terminaţi cu arcade semicirculare, în stil brâncovenesc. Mănăstirea este înconjurată de un zid construit din piatră de râu. Biserica a fost reparată în anul 1880 şi înzestrată cu obiecte de cult pe cheltuiala Ancăi Cămărăşescu-Colţescu (fiica ctitorului) şi a fiului acesteia, Toma Cămărăşescu, şi restaurată în anii 1928 şi 1967–1969. Declarată monument istoric în anul 1920. În perioada 1969 – 1 septembrie 1994, biserica şi mănăstirea nu a mai avut slujitori, după care, la 1 septembrie 1994, a fost reluată activitatea monahală cu obşte de maici, ulterior fiind construită o clădire cu 25 de camere (chilii), trapeza (sala de mese), ateliere ş.a. În anul 2009, în curtea mănăstirii a fost reasamblată o biserică din lemn, mutată din satul Pojogeni, judeţul Gorj, care datează din anul 1797, reparată în 1945 şi declarată monument istoric în anul 2004.