Insule (O)

OSTROVU CORBULUI, insulă românească în SV ţării, în albia Dunării, situată în aval de municipiul Drobeta-Turnu Severin, între Dunăre (la V-NV) şi braţul Dunărea Veche (la S-SE), între satele Hinova în amonte şi Ostrovu Corbului (ambele în com. Hinova, jud. Mehedinţi) în aval. Lungime: 5 km; lăţime max.: 3 km. Pe ins. Ostrovu Corbului se află satul Ostrovu Corbului.

OSTROVU MARE, insulă românească în SV ţării, în albia Dunării, situată între Dunăre (la V) şi braţul Dunărea Mică (la E), între satul Ţigănaşi (com. Burila Mare, jud. Mehedinţi) în amonte şi localit. Prahovo (Serbia) în aval. Supr.: 22 km2. Lungime: 14 km; lăţime max.: 3 km. Pe ins. O.M. se află satul Ostrovu Mare unde există hidrocentrala Porţile de Fier II (→ Gogoşu).