Insule (S-Ş)

SACALIN, insulă nisipoasă, nelocuită, situată în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc, în faţa gurii de vărsare a braţului Sfântu Gheorghe al Dunării. Insula a luat naştere, de-a lungul timpului, ca un banc de nisip, prin aluvionare în larg, după anul 1897, după revărsarea catastrofală a Dunării. Ulterior, sub acţiunea valurilor, s-a alungit (în prezent are c. 10 km şi o supr. de 214 km2), iar în ultima perioadă s-a segmentat în două formând ins. Sacalinul Mare (la N) şi Sacalinul Mic (la S). Fauna este reprezentată prin c. 230 de specii păsări venite din Delta Dunării (raţe, pelicani, lebede, gârliţe ş.a.). Complexul Sacalin-Zătoane (21 410 ha) este arie protejată.

ŞERPILOR, Insula ~  , insulă nelocuită, stâncoasă, formată din gresii dure, situată în partea de V a Mării Negre, la 45 km E de Delta Dunării; 17 km2; vegetaţie şi faună sărace; insula este lipsită de izvoare cu apă dulce. În sec. 4 este pomenită de Ptolemeu cu numele Leucas sau Leuke. În 1823, aici au fost descoperite ruinele unui templu sacru, închinat lui Ahile. Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a recunoscut, prin Decizia nr. 2009 din 3 febr. 2009, jurisdicţia suverană a României pe o suprafaţă de platou continental din Sudul Insulei Şerpilor de 9 700 km2, adică 79,34% din suprafaţa zonei aflată în disputa cu Ucraina, de c. 12 000 km2 (vezi şi Letea).